Tin tức, bài viết mới nhất về :

Thời khắc trọng đại

Ts. Võ Trí Thành: 'Chúng ta đang ở thời khắc trọng đại thay đổi cách thức phát triển cuộc chơi mới'

Ts. Võ Trí Thành: 'Chúng ta đang ở thời khắc trọng đại thay đổi cách thức phát triển cuộc chơi mới'

25/09/2014 10:16:00 AM

Chúng ta có rất nhiều tiềm năng chúng ta cũng có rất nhiều tham vọng. Liệu chúng ta có thể làm được không khi mà chúng ta còn rất nhiều hạn chế về nguồn lực, con người, xã hội…

Tags: võ trí thành , kinh tế vĩ mô , vĩ mô , thời khắc trọng đại , phát triển , cuộc chơi mới , kinh tế , chính trị , tiềm năng , tham vọng