Tin tức, bài viết mới nhất về :

thời hạn dài

Giải pháp cho nợ công: Lấy dài nuôi ngắn

Giải pháp cho nợ công: Lấy dài nuôi ngắn

6/11/2014 9:23:51 AM

“Vấn đề đặt ra là phải huy động được vốn để vừa phục vụ phát triển mới, vừa phục vụ cho vay đảo nợ. Điều đó có nghĩa là thời hạn vay mới phải dài hơn thời hạn vay các khoản cũ.”

Tags: bộ trưởng, chỉ tiêu, Bộ Tài chính, vay nợ, nợ công, đánh giá, Họp quốc hội, chất vấn, đảm bảo an toàn, đảo nợ, thời hạn ngắn, thời hạn dài