Tin tức, bài viết mới nhất về :

thời gian nguyên tử

Trái đất sẽ có thêm 1 giây vào ngày 30/6 tới

Trái đất sẽ có thêm 1 giây vào ngày 30/6 tới

6/17/2015 11:53:50 AM

Ít ai ngờ vào 30/6 tới, thế giới sẽ được trải nghiệm một phút kéo dài tới 61 giây.

Tags: trái đất, đồng hồ nguyên tử, bộ đếm thời gian, máy tính, thời gian nguyên tử