Tin tức, bài viết mới nhất về :

thợ hàn giỏi

“Chân yếu tay mềm” cũng làm thợ hàn đóng tàu

“Chân yếu tay mềm” cũng làm thợ hàn đóng tàu

3/8/2016 7:35:44 PM

“Thợ nữ nhẫn nại, chịu khó, bất cứ việc gì nam giới làm được chúng tôi cũng làm được”

Tags: Chủ tịch công đoàn, thợ hàn giỏi, chiến sĩ thi đua, hai người phụ nữ, thu nhập ổn định