Tin tức, bài viết mới nhất về :

Thiếu đói

Hạn hán kéo dài làm gần 100.000 người Việt đói ăn, tăng mạnh so với năm ngoái

Hạn hán kéo dài làm gần 100.000 người Việt đói ăn, tăng mạnh so với năm ngoái

28/07/2016 04:14:00 PM

Tính trung 7 tháng năm 2016, cả nước có 234,4 nghìn lượt hộ thiếu đói, tăng 24,7% so với cùng kỳ năm trước, tương ứng với 971,3 nghìn lượt nhân khẩu thiếu đói, tăng 25,2%.

Tags: hạn hán kéo dài , miền núi phía bắc , thiếu đói