Vốn tự có ngành ngân hàng tăng hơn 10% trong 7 tháng

13/09/2015 20:20 PM |

Không chỉ tổng tài sản, vốn tự có của các TCTD cũng tăng khá mạnh trong tháng 7. Tuy nhiên, vốn điều lệ của toàn hệ thống lại giảm 3.350 tỷ đồng còn 445.295 tỷ đồng. Theo giải thích của NHNN là do điều chỉnh giảm vốn điều lệ của một ngân hàng trong nhóm tái cơ cấu.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa công bố số liệu thống kê về một số chỉ tiêu cơ bản trong hoạt động của hệ thống các TCTD đến cuối tháng 7/2015. Theo đó, đến cuối tháng 7/2015, tổng tài sản của toàn hệ thống đạt hơn 6,66 triệu tỷ đồng.

Cụ thể, tính đến ngày 31/7/2015, tổng tài sản của toàn hệ thống TCTD đạt 6.665.870 tỷ đồng, tăng gần 52.000 tỷ đồng so với cuối tháng trước và tăng 150.970 tỷ đồng (tương đương tăng 2,32%) so với cuối năm 2014.

Nguyên nhân chủ yếu dẫn tới tăng mạnh so với tháng trước do tổng tài sản của khối NHTMCP tăng 37.719 tỷ đồng lên 2.713.228 tỷ đồng. Trong khi tháng trước, tổng tài sản của khối này giảm 40.401 tỷ đồng.

Không chỉ tổng tài sản, vốn tự có của toàn hệ thống cũng tăng khá mạnh trong tháng 7. Theo đó, đến cuối tháng 7, vốn tự có của toàn hệ thống đạt 546.949, tăng 6.458 tỷ đồng so với cuối tháng 6 và tăng 50.376 tỷ đồng (tương đương tăng 10,28%) so với cuối năm 2014.

Dựa theo kết quả công bố từ NHNN, theo tính toán của người viết trong tháng 7, vốn điều lệ của toàn hệ thống lại giảm 3.350 tỷ đồng còn 445.295 tỷ đồng. Còn theo giải thích của NHNN vốn điều lệ của toàn hệ thống điều chỉnh giảm 4.500 tỷ đồng so với kỳ công bố trước do điều chỉnh giảm vốn điều lệ của một ngân hàng trong nhóm tái cơ cấu.

Đáng chú ý, vốn điều lệ của khối NHTM Nhà nước giảm 4.477 tỷ đồng còn 144.976 tỷ đồng; trong khi vốn điều lệ của khối NHTMCP không thay đổi vẫn ở mức 185.506 tỷ đồng. Song so với cuối năm 2014, vốn điều lệ của toàn hệ thống vẫn tăng 9.649 tỷ đồng (tăng 2,21%).

Bên cạnh đó, hoạt động của hệ thống các TCTD đang thể hiện khá an toàn, thanh khoản được đảm bảo. Theo đó, tại thời điểm cuối tháng 7, tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu của toàn hệ thống đạt 13,51%, tăng 0,23% so với thời điểm cuối tháng 6 và cao hơn nhiều tỷ lệ cho phép của NHNN là 9%.

Sau khi giảm mạnh vào tháng trước, tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn đã tăng trở lại lên mức 28,39%.

 

 

Theo Mai Ngọc

Cùng chuyên mục
XEM
Đọc thêm