Viện phí sẽ tăng gấp rưỡi nhưng khám càng nhiều, viện phí càng giảm

20/02/2016 12:09 PM |

Chưa kể, chi phí khám chữa bệnh với một số đối tượng sẽ giảm rất nhiều.

Gần 1.900 dịch vụ y tế sẽ tăng 30% kể từ 1/3 và tăng 50% kể từ 1/7. Tuy nhiên, chi phí khám chữa bệnh với một số đối tượng lại được giảm rất nhiều, chưa kể càng khám nhiều, càng thực hiện nhiều can thiệp trong phẫu thuật thì tiền khám càng giảm.

Mặc dù viện phí tăng, nhưng các chi phí thực của người bệnh sẽ giảm nhiều, vì:

- Dịch vụ được tính đúng, tính đủ

Trước đây, rất nhiều trang thiết bị, vật tư không được tính trong danh mục bảo hiểm y tế (BHYT) chi trả, nên người bệnh phải mua thêm ở bên ngoài. Hiện nay, các gói dịch vụ đã được tính đủ các chi phí, đủ vật tư nên người bệnh không phải mua ngoài nữa.

- Tăng mức BHYT chi trả

Khi người dân sử dụng dịch vụ y tế theo yêu cầu hoặc dịch vụ kỹ thuật được cung cấp từ máy móc đầu tư từ nguồn xã hội hoá, sau khi viện phí tăng, mức đóng chênh lệch lại giảm đi nhiều.

Ví dụ: Giá khám bệnh theo yêu cầu ở bệnh viện hạng 1 theo quy định là 50.000 đồng/lượt. Trong đó, giá khám BHYT chi trả hiện nay là 20.000 đồng, phần chênh lệch người bệnh phải đóng là 30.000 đồng.

Từ ngày 1/7, khi giá khám bệnh BHYT chi trả nâng lên 39.000 đồng/lượt, người bệnh chỉ phải đóng phần chênh lệch là 11.000 đồng.

Ngoài ra, với những người khám bệnh nhiều lần, hoặc phẫu thuật phải thực hiện nhiều can thiệp, chi phí khám chữa bệnh cũng sẽ giảm.

Theo hướng dẫn về thực hiện viện phí mới của Bộ Y tế, 1 người bệnh phải khám thêm nhiều chuyên khoa thì từ lần khám thứ 2 tính bằng 30% mức giá khám bệnh, nhưng mức thanh toán tối đa chi phí khám chữa bệnh trong ngày cũng không quá 2 lần mức giá của 1 lần khám bệnh.

Còn nếu bệnh nhân thực hiện nhiều can thiệp trong cùng 1 lần phẫu thuật thì viện phí sẽ chỉ tính 100% đối với dịch vụ có mức giá cao nhất, còn các kỹ thuật khác sẽ lấy giá 50% nếu kỹ thuật đó vẫn do 1 ê-kip thực hiện, còn nếu phải dùng đến ê-kip khác thì lấy giá bằng 80% so với mức giá quy định của Bộ Y tế.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng mức tăng 30% từ 1/3/2016 và 50% từ 1/7/2016 hiện chỉ áp dụng cho người có thẻ BHYT, nhưng đến cuối năm 2016 sẽ mở rộng đến mọi đối tượng. Nếu người dân không tham gia BHYT sẽ thực sự gặp khó khăn khi khám chữa bệnh ở các bệnh viện.

Nguyên Tiêu

Cùng chuyên mục
XEM