Tăng vốn điều lệ của Viettel lên 100.000 tỷ đồng

19/11/2014 09:14 AM |

Vốn điều lệ trước đó của Viettel là 50.000 tỷ đồng.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 101/2014/NĐ-CP về vốn điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel).

Theo đó, vốn điều lệ của Viettel sẽ 100 nghìn tỷ đồng. Trước đó, năm 2009 vốn điều lệ của tập đoàn này là 50.000 tỷ đồng. Như vậy, chỉ trong một thời gian ngắn vốn điều lệ của tập đoàn Viettel đã tăng lên gấp đôi.

Theo Nghị định, Nhà nước là chủ sở hữu của Viettel. Chính phủ trực tiếp thực hiện hoặc phân công cho Thủ tướng Chính phủ, Bộ Quốc phòng, các Bộ có liên quan; giao cho Tổng Giám đốc Viettel thực hiện các quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với Viettel theo quy định.

Về sản xuất kinh doanh, Nghị định quy định rõ Viettel được phép thực hiện sản xuất kinh doanh đa ngành. Trong đó bao gồm các lĩnh vực sau: viễn thông, công nghệ thông tin, truyền hình, bưu chính, sản xuất thiết bị là ngành kinh doanh chính, gắn kết chặt chẽ giữa sản xuất, kinh doanh với khoa học, công nghệ, nghiên cứu, sản xuất thiết bị điện tử viễn thông...

Ngoài ra Viettel được tổ chức sản xuất kinh doanh các ngành, nghề được Chính phủ phê duyệt theo quy định của pháp luật.

Cơ cấu tổ chức quản lý của Viettel gồm: Tổng Giám đốc; các Phó Tổng Giám đốc; Kế toán trưởng; Bộ máy tham mưu giúp việc và kiểm soát nội bộ.

Đặc biệt, Viettel có 63 chi nhánh ở tỉnh, thành  phố ở trong nước; 15 đơn vị hạch toán phụ thuộc; 3 chi nhánh, văn phòng đại diện của Viettel ở nước ngoài. 

Đồng thời, Viettel có  7 công ty con do tập đoàn này sở hữu 100% vốn điều lệ, 10 công ty con sở hữu trên 50% vốn điều lệ, 10 công ty liên kết do Tập đoàn viễn thông Quân đội nắm giữ từ 50% vốn điều lệ trở xuống.

Về mặt quân sự, Viettel có nhiệm vụ trực tiếp xây dựng, quản lý hạ tầng mạng lưới viễn thông, bảo đảm hạ tầng mạng lưới viễn thông của Viettel làm nhiệm vụ vu hồi, dự phòng cho mạng thông tin quân sự trong thời bình và chuyển sang phục vụ quốc phòng, an ninh khi có chiến tranh.

>> Viettel sẽ đầu tư 1 tỷ USD vào mạng 3G tại Tanzania

 Theo Hướng Dương

 

Cùng chuyên mục
XEM