S&P duy trì xếp hạng tín nhiệm của Việt Nam ở mức BB-/B

28/06/2014 00:02 AM |

S&P đánh giá tiềm năng tăng trưởng của Việt Nam là rất mạnh mẽ.

Hãng xếp hạng tín nhiệm Standard & Poor vừa đưa ra cập nhật về xếp hạng tín nhiệm của Việt Nam dựa trên những thay đổi của kinh tế trong nước thời gian qua.

Theo đó, S&P tiếp tục duy trì xếp hạng tín nhiệm của Việt Nam ở mức BB- (dài hạn) và B (ngắn hạn) với đánh giá triển vọng ổn định.

S&P đánh giá tiềm năng tăng trưởng của Việt Nam là rất mạnh mẽ. Hoạt động xuất khẩu ngày càng đa dạng và hướng vào các mặt hàng giá trị gia tăng cao hơn; khu vực tư nhân đóng góp lớn hơn.

Dự trữ ngoại hối gia tăng và trạng thái nợ nước ngoài ròng được cải thiện cũng là các yếu tố hỗ trợ tích cực trong đánh giá xếp hạng của S&P.

S&P nhận định chi phí nợ nước ngoài của Việt Nam được duy trì thấp và các khoản vay chủ yếu dài hạn, đồng thời dự báo tổng nợ nước ngoài của Việt Nam sẽ giảm về mức 30% GDP trong khoảng 3 năm tới.

Triển vọng của Việt Nam được đánh giá dựa trên dự báo vay nợ thương mại sẽ tăng chậm và cán cân thanh toán tổng thể tiếp tục thặng dư.

Điều này có được nhờ dòng vốn FDI ròng (khoảng 4% GDP) và khu vực xuất khẩu năng động và sẽ tăng thêm nhờ các hiệp định thương mại tự do sẽ được ký kết.

[BizChart] Các chủ nợ nước ngoài của Việt Nam là ai?

Theo Anh Tuấn

kyanh

Từ khóa: 
Cùng chuyên mục
XEM
Đọc thêm