Người gốc Á và da trắng kiếm được nhiều hơn từ tấm bằng MBA

11/01/2016 10:32 AM |

Những người gốc Tây Ban Nha (TBN), da đen và người Mỹ bản địa sẽ có mức lương trung bình thấp hơn so với các bạn học gốc Á và da trắng của họ.

8 năm sau khi lấy được tấm bằng MBA, những người gốc Tây Ban Nha (TBN), da đen và người Mỹ bản địa sẽ có mức lương trung bình thấp hơn so với các bạn học gốc Á và da trắng của họ.

Đối với phần đông chúng ta, tấm bằng MBA dường như sẽ đem lại khoản thu nhập lớn hơn. Nhưng dữ liệu từ Bloomberg cho thấy bạn sẽ kiếm được nhiều hơn hẳn nếu là người da trắng hoặc gốc Á.

Những người da đen, gốc TBN và người Mỹ bản địa sau khi tốt nghiệp 6 đến 8 năm chỉ có mức thu nhập ngang với mức mà những bạn học da trắng và gốc Á có được ngay sau khi tốt nghiệp. Đây là số liệu có được từ một cuộc khảo sát của Bloomberg tiến hành với 12.700 đối tượng ở hơn 100 trường đại học. Trong khảo sát này, cả hai nhóm đều nói rằng họ nhận được mức lương 105.000 USD/năm khi mới tốt nghiệp.

Nhưng đến năm 2015, những người có bằng MBA là các nhóm thiểu số - tức người da đen, gốc TBN và người Mỹ bản địa – kiếm được 150.000 USD/năm, trong khi người da trắng và gốc Á kiếm được 172.000 USD/năm. Và những người thuộc nhóm này chiếm đến 89% trong số những người tham gia khảo sát, còn nhóm thiểu số chỉ chiếm 11%.

Bức tranh về thu nhập cũng có sự phân mảng khi đề cập đến vấn đề giới tính. Các nữ thạc sĩ kiếm được ít hơn so với các bạn học là nam giới, nhưng phụ nữ da màu còn chịu thiệt thòi nhiều hơn nữa. Sau khi tốt nghiệp từ 6-8 năm, phụ nữ của các nhóm dân thiểu số nêu trên có thu nhập trung bình 132.250 USD/năm.

Nam giới da trắng và gốc Á kiếm được 181.000 USD/năm – tức nhiều hơn gần 49.000 USD. Nam giới thuộc các nhóm dân thiểu số kiếm được 163.500 USD/năm – ít hơn so với nam giới da trắng và gốc Á nhưng vẫn nhiều hơn phụ nữ da trắng với mức thu nhập 150.000 USD/năm.

Ở một số trường kinh doanh nổi tiếng nhất, sự phân cấp về khoảng cách thu nhập theo chủng tộc còn rõ rệt hơn nữa. Khoảng cách này khá rộng ở trường kinh doanh Harvard (Harvard Business School), nơi những nhóm dân thiểu số sau khi tốt nghiệp kiếm được ít hơn 5.000 USD/năm so với những người đồng môn da trắng và gốc Á. Sau 6-8 năm, khoảng cách này được nới rộng ra thành 97.800 USD/năm.

Khoảng cách tương tự cũng xuất hiện ở những chương trình giáo dục tốp đầu. Ở trường kinh doanh đại học Columbia, các nhóm dân thiểu số kiếm được ít hơn 80.400 USD/năm so với người da trắng và gốc Á. Ở trường kinh doanh Wharton của đại học Pennsylvania, con số này là 65.000 USD/năm. Tuy nhiên cả hai trường này đều từ chối bình luận về các số liệu này.

Một phần lý do cho sự khác biệt về thu nhập là bởi lượng sinh viên tốt nghiệp từ các trường kinh doanh này đều làm việc trong ngành được coi là ít công bằng nhất – ngành tài chính. Những người thuộc nhóm dân thiểu số trong ngành này có mức lương ít hơn 48.500 USD/năm so với người da trắng và gốc Á. Trong ngành tư vấn, con số này là 41.000 USD/năm.

Nhưng trong 3 ngành – bất động sản, sản xuất và quốc doanh – những người da màu lại có thu nhập cao hơn so với người da trắng và gốc Á. Có điều những người có bằng MBA lại không chọn các ngành có thu nhập cao hơn cho các nhóm dân thiểu số. Chỉ khoảng 8% những người tốt nghiệp năm 2015 làm việc trong ngành bất động sản, sản xuất và quốc doanh, trong khi 44% làm việc trong ngành tài chính và tư vấn.

Số liệu này cho thấy, ngay cả trong số những người có bằng MBA cùng được đào tạo chuyên nghiệp như nhau và cùng làm ở một ngành có mức thu nhập cao cũng có khoảng cách về thu nhập.

Đinh Vân

Cùng chuyên mục
XEM