Doanh nghiệp châu Âu ngại luật Việt Nam

06/11/2013 08:58 AM |

Ngày 11/11 tới đây, Phòng Thương mại châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) sẽ công bố ấn phẩm lần thứ 6 của Sách Trắng 2014.

Theo đó, các doanh nghiệp châu Âu bày tỏ quan ngại và đòi hỏi sự hợp tác chặt chẽ hơn từ phía Chính phủ với khu vực tư nhân.

EuroCham cho rằng, không có sự nhất quán trong việc diễn giải, áp dụng luật ở các cơ quan cấp giấy phép đầu tư tại địa phương.

Một số ngành đã có khuôn khổ pháp lý đầy đủ, nhưng thách thức vẫn xoay quanh việc thực hiện các quy định (do chậm trễ ban hành văn bản hướng dẫn và việc chính quyền địa phương các cấp có cách áp dụng luật khác nhau).

Theo Thành Hùng

duchai

Từ khóa: 
Cùng chuyên mục
XEM