Thêm 3 công ty bị UBCKNN phạt ngay trước kỳ nghỉ Tết

18/01/2023 11:07 AM | Kinh doanh

FLC Stone, Chứng khoán APG và Tập đoàn Thành Nam vừa nhận quyết định xử phạt của UBCKNN

Thêm 3 công ty bị UBCKNN phạt ngay trước kỳ nghỉ Tết - Ảnh 1.

Ngày 16/1/2023, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone (mã chứng khoán: AMD).

Cụ thể, FLC Stone bị phạt tiền 100 triệu đồng vì đã có hành vi vi phạm hành chính khi không công bố đối với thông tin phải công bố thông tin trên hệ thống CBTT của UBCKNN, trên trang thông tin điện tử của Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HoSE) và của Công ty các văn bản gồm Nghị quyết HĐQT về việc sử dụng tài sản bên thứ 3 (liên quan đến ông Lã Quý Hiển – Thành viên HĐQT) làm tài sản đảm bảo vay tại ngân hàng; BCTC soát xét 6 tháng đầu năm 2022. Công ty còn CBTT không đúng thời hạn trên hệ thống CBTT của UBCKNN, trên trang thông tin điện tử của HSX và của Công ty Báo cáo thường niên năm 2021.

Bên cạnh đó, FLC Stone bị phạt thêm 70 triệu đồng do công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật. Theo đó tại BCTC riêng năm 2020, năm 2021 đã kiểm toán, FLC Stone đã không thuyết minh về các bên liên quan với Công ty, giao dịch với các bên liên quan của người nội bộ Công ty, giao dịch với công ty con của Công ty. Ngoài ra, Báo cáo quản trị công ty năm 2020, năm 2021 có nội dung không đầy đủ theo mẫu quy định tại Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Tổng số tiền FLC Stone bị phạt là 170 triệu đồng.

Sang tới ngày 17/1, UBCKNN tiếp tục ban hành Quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Chứng khoán APG (mã chứng khoán: APG).

Cụ thể, APG bị phạt tiền 85 triệu đồng do không lưu giữ đầy đủ hồ sơ, dữ liệu, tài liệu, chứng từ liên quan đến hoạt động của công ty trong thời kỳ từ ngày 22/08/2018 đến ngày 27/11/2020.

UBCKNN cũng ban hành Quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Nam (mã chứng khoán: TNI).

Theo đó, Thành Nam bị phạt tiền tổng cộng 120 triệu đồng do công bố thông tin không đúng thời hạn hàng loạt tài liệu sau như các bản cung cấp thông tin của người nội bộ, văn bản giải trình ý kiến ngoại trừ của kiểm toán tại Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2021; Biên bản họp HĐQT số 03A/2022/BB-HĐQT-TNI ngày 03/01/2022 về việc thành lập phòng kiểm toán nội bộ và ban hành quy chế, phê duyệt quy trình kiểm toán nội bộ kèm Nghị quyết HĐQT số 03A/2022/NQ-HĐQT-TNI ngày 03/01/2022 kèm Quy chế kiểm toán nội bộ; Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp ngày 02/6/2022; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0101515686 đăng ký thay đổi lần thứ 15 ngày 03/8/2022; Nghị quyết HĐQT số 19/2021/NQ-HĐQT-TNI ngày 09/4/2021; Nghị quyết HĐQT số 19/2022/NQ-HĐQT-TNI ngày 10/8/2022 về việc nhận chuyển nhượng bất động sản và ủy quyền cho Tổng Giám đốc ký kết nhận chuyển nhượng bất động sản; Nghị quyết HĐQT số 18/2022/NQ-HĐQT-TNI ngày 21/9/2022 thông qua việc thu hồi nguồn vốn đầu tư bất động sản không đạt hiệu quả tại phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, Đà Nẵng; Nghị quyết HĐQT số 11A/2021/NQ-HĐQT-TNI ngày 04/7/2021 và số 01A/2022/NQ-HĐQT-TNI ngày 03/01/2022 về việc thông qua chủ trương giao dịch mua bán hàng hóa với Công ty cổ phần Thép Sài Gòn.

TNI còn công bố thông tin không đầy đủ Báo cáo thường niên năm 2020 và năm 2021; Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020 và năm 2021, 6 tháng đầu năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022.

Theo Phương Linh

Cùng chuyên mục
XEM