Tin tức, bài viết mới nhất về :

thay thế con dấu

Chưa thể bỏ quy định doanh nghiệp phải có con dấu

Chưa thể bỏ quy định doanh nghiệp phải có con dấu

10/6/2014 9:24:00 AM

Với tập quán, thói quen sử dụng con dấu và điều kiện hạ tầng kỹ thuật của Việt Nam, trong thời gian tới vẫn cần giữ quy định về doanh nghiệp phải có con dấu riêng.

Tags: con dấu, kinh doanh, con dấu doanh nghiệp, thay thế con dấu, quản trị