Thay đổi thời gian tính CPI hàng tháng

17/10/2016 17:35 PM | Kinh tế vĩ mô

Tổng cục Thống kê vừa thay đổi quy định về thời gian tính CPI hàng tháng, theo đó từ tháng 10/2016, ngày thu thập giá các mặt hàng đại diện dùng để tính CPI là ngày 1, 11 và 21 hàng tháng.

Theo các quy định trước, CPI hàng tháng được tính từ giá của các mặt hàng hóa đại diện được thu thập vào các ngày 25 tháng trước, ngày 5 và 15 tháng này.

Ví dụ CPI tháng 9/2016 được tính từ giá cả các mặt hàng đại diện được thu thập vào các ngày 25 tháng 8 và vào ngày 5 và ngày 15 tháng 9.

Tuy nhiên, bắt đầu từ tháng 10/2016, ngày thu thập giá các mặt hàng đại diện dùng để tính CPI là ngày 1, 11 và 21 hàng tháng.

Nhận xét về sự thay đổi này, theo một chuyên gia được VnEconomy tham vấn, thì CPI sẽ phản ánh tốt hơn diễn biến giá cả hàng tháng. Nếu như trước đây, CPI sẽ phản ánh diễn biến giá cả của 15 ngày của tháng trước và 15 ngày của tháng này, còn nay CPI tháng sẽ phản ánh diễn biến giá cả của 9 ngày tháng trước và 21 ngày của tháng này.

Độ trễ về thời gian đã được giảm từ 15 ngày xuống còn 9 ngày.

Cũng theo vị chuyên gia này, ở các nước phát triển, CPI hàng tháng thường được tính dựa trên diễn biến giá cả của trọn tháng báo cáo và sẽ được công bố trong tháng tiếp theo.

Điều này sẽ phản ánh tốt hơn diễn biến giá cả hàng tháng cũng như đồng nhất về thời gian, thời kỳ tính toán với các chỉ tiêu kinh tế khác.

Theo Thái Hà

Cùng chuyên mục
XEM