Tin tức, bài viết mới nhất về :

thảm hại

Malaysia Airlines sa thải 6.000 nhân viên

Malaysia Airlines sa thải 6.000 nhân viên

8/29/2014 4:10:58 PM

Quyết định sa thải này không gây bất ngờ cho các nhà đầu tư bởi kết quả kinh doanh thảm hại mà Malaysia Airlines mới công bố.

Tags: nhân viên, đầu tư, kế hoạch, sa thải, kinh doanh, tái cơ cấu, kết quả, thảm hại, Malaysia Airlines