Tin tức, bài viết mới nhất về :

Tăng phí trạm bot

Tăng phí các trạm BOT tác động không đáng kể đến chi phí lưu thông và lạm phát

Tăng phí các trạm BOT tác động không đáng kể đến chi phí lưu thông và lạm phát

09/03/2016 07:00:00 PM

Theo Bộ Tài chính, việc tăng mức phí tại các trạm BOT là đúng với lộ trình điều chỉnh tăng mức thu phí 3 năm một lần đã được Bộ Giao thông vận tải và nhà đầu tư tính toán và cam kết để đảm bảo hoàn vốn cho các nhà đầu tư.

Tags: tăng mức phí , bộ giao thông vận tải , ngân sách nhà nước , hạ tầng giao thông , tăng phí trạm bot , Bộ Tài chính