Tin tức, bài viết mới nhất về :

sự tôn trọng

Những gì tiền không thể mua được?

Những gì tiền không thể mua được?

9/5/2014 11:46:41 AM

Tiền không mua được tình yêu, hạnh phúc là những quan niệm đã cũ. Dưới đây là 9 thứ khác, có tiền, thậm chí rất nhiều tiền cũng không thể mua bán được.

Tags: công việc, tiền bạc, thành công, hạnh phúc, cuộc sống, tình yêu, nỗ lực, khả năng, sự tôn trọng

Làm sao để thể hiện sự tôn trọng nhân viên đúng cách?

Làm sao để thể hiện sự tôn trọng nhân viên đúng cách?

5/17/2014 9:30:00 AM

Nhiều nhà quản lý chia sẻ là họ rất muốn thể hiện sự tôn trọng nhân viên. Nhưng vấn đề là thể hiện thế nào cho đúng.

Tags: nhân viên, quản trị, giám đốc, nhà quản lý, sự tôn trọng