# ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN

Có nên tin theo hiệu ứng tháng 5 "Sell in May and Go away", hiệu ứng tháng Giêng "Santa Claus Rally" khi đầu tư chứng khoán tại Việt Nam?

Theo các chuyên gia, nhà đầu tư cần theo dõi diễn biến thị trường liên tục. Nếu chứng khoán đơn giản đúng như các hiệu ứng thì đã có rất nhiều người có thể kiếm được nhiều tiền.