Nghiên cứu cho thấy phụ nữ lập trình tốt hơn đàn ông

14/02/2016 15:28 PM | Sống

Một nghiên cứu vừa cho biết tỉ lệ viết code của phụ nữ được thông qua nhiều hơn so với đàn ông nếu danh tính của họ không được tiết lộ. Điều đó có nghĩa, nếu việc lập trình được giao cho ai đó thì phụ nữ sẽ đạt kết quả tốt hơn đồng nghiệp nam.

Nghiên cứu trên được thực hiện với khoảng 1,4 triệu người dùng dịch vụ chia sẻ chương trình nguồn mở Github. Github là cộng đồng nhà phát triển ứng dụng rộng lớn không yêu cầu cung cấp thông tin giới tính từ khoảng 12 triệu thành viên.

Nhóm các nhà nghiên cứu nhận thấy rằng 78,6% các yêu cầu do phụ nữ xử lý được chấp nhận so với 74,6% của đồng nghiệp nam. Tỉ lệ này được đánh giá dựa trên nhiều nhân tố khác nhau, chẳng hạn mức độ đáp ứng với các vấn đề đã được nhận biết, ngôn ngữ lập trình sử dụng và sự chính xác của công việc.

Mặc dù không công bố nhưng vẫn có tình trạng "trọng nam khinh nữ" trong các công ty công nghệ. Chẳng hạn, Facebook chỉ có 16% nhân viên là nữ, trong khi Google là 18% (số liệu năm 2015). Chính vì vậy mới có tình trạng Github không cố bố thông tin người lập trình vì lo ngại sẽ có tình trạng phân biệt đối xử.

 

Theo Nguyễn Minh

Cùng chuyên mục
XEM