20 thành phố giàu nhất ở Mỹ

07/11/2015 09:52 AM | Sống

Nhiều thành phố trong top giàu nhất ở Mỹ là nơi đặt trụ sở của những công ty công nghệ hàng đầu thế giới...

 

Hãng tin Bloomberg vừa công bố xếp hạng 20 thành phố có GDP bình quân đầu người cao nhất ở Mỹ.</p></div><div></div></div><p> </p><p>Nhiều thành phố trong số này như San Jose, San Francisco và Seattle có điểm chung là nơi những công ty công nghệ lớn nhất thế giới như Google, Facebook, Apple... đặt “đại bản doanh”. Ngoài ra, đây cũng là những thành phố có năng suất lao động vào hàng cao nhất ở Mỹ nhờ tập trung một lượng lớn lao động trình độ cao.</p><p>20. San Diego, California</p><p>GDP bình quân đầu người: 58.540 USD/năm

 

Hãng tin Bloomberg vừa công bố xếp hạng 20 thành phố có GDP bình quân đầu người cao nhất ở Mỹ.

Nhiều thành phố trong số này như San Jose, San Francisco và Seattle có điểm chung là nơi những công ty công nghệ lớn nhất thế giới như Google, Facebook, Apple... đặt “đại bản doanh”.

Ngoài ra, đây cũng là những thành phố có năng suất lao động vào hàng cao nhất ở Mỹ nhờ tập trung một lượng lớn lao động trình độ cao.

20. San Diego, California

GDP bình quân đầu người: 58.540 USD/năm

 

19. Philadelphia, Pennsylvania</p></div><div></div></div><p> </p><p>GDP bình quân đầu người: 59.240 USD/năm

 

19. Philadelphia, Pennsylvania

GDP bình quân đầu người: 59.240 USD/năm

 

18. Salt Lake City, Utah</p></div><div></div></div><p> </p><p>GDP bình quân đầu người: 59.558 USD/năm</p><p>

 

18. Salt Lake City, Utah

GDP bình quân đầu người: 59.558 USD/năm

 

17. Los Angeles, California</p></div><div></div></div><p> </p><p>GDP bình quân đầu người: 60.148 USD/năm

 

17. Los Angeles, California

GDP bình quân đầu người: 60.148 USD/năm

 

16. Denver, Colorado</p></div><div></div></div><p> </p><p>GDP bình quân đầu người: 61.903 USD/năm

 

16. Denver, Colorado

GDP bình quân đầu người: 61.903 USD/năm

 

15. Minneapolis, Minnesota</p></div><div></div></div><p> </p><p>GDP bình quân đầu người: 62.054 USD/năm</p><p>

 

15. Minneapolis, Minnesota

GDP bình quân đầu người: 62.054 USD/năm

 

14. Madison,Wisconsin</p></div><div></div></div><p> </p><p>GDP bình quân đầu người: 63.910 USD/năm</p><p>

 

14. Madison,Wisconsin

GDP bình quân đầu người: 63.910 USD/năm

 

13. Hartford, Connecticut</p></div><div></div></div><p> </p><p>GDP bình quân đầu người: 64.946 USD/năm

 

13. Hartford, Connecticut

GDP bình quân đầu người: 64.946 USD/năm

 

12. Portland, Oregon</p></div><div></div></div><p> </p><p>GDP bình quân đầu người: 64.991 USD/năm

 

12. Portland, Oregon

GDP bình quân đầu người: 64.991 USD/năm

 

11. Dallas, Texas</p></div><div></div></div><p> </p><p>GDP bình quân đầu người: 66.168 USD/năm

 

11. Dallas, Texas

GDP bình quân đầu người: 66.168 USD/năm

 

10. Des Moines, Iowa</p></div><div></div></div><p> </p><p>GDP bình quân đầu người: 67.256 USD/năm

 

10. Des Moines, Iowa

GDP bình quân đầu người: 67.256 USD/năm

 

9. Houston, Texas</p></div><div></div></div><p> </p><p>GDP bình quân đầu người: 70.097 USD/năm

 

9. Houston, Texas

GDP bình quân đầu người: 70.097 USD/năm

 

8. New York City, New York</p></div><div></div></div><p> </p><p>GDP bình quân đầu người: 70.830 USD/năm

 

8. New York City, New York

GDP bình quân đầu người: 70.830 USD/năm

 

7. Washington DC</p></div><div></div></div><p> </p><p>GDP bình quân đầu người: 72.191 USD/năm

 

7. Washington DC

GDP bình quân đầu người: 72.191 USD/năm

 

6. Durham, North Carolina</p></div><div></div></div><p> </p><p>GDP bình quân đầu người: 73.523 USD/năm

 

6. Durham, North Carolina

GDP bình quân đầu người: 73.523 USD/năm

 

5. Boston, Massachusetts</p></div><div></div></div><p> </p><p>GDP bình quân đầu người: 74.746 USD/năm</p><p>

 

5. Boston, Massachusetts

GDP bình quân đầu người: 74.746 USD/năm

 

4. Seattle, Washington</p></div><div></div></div><p> </p><p>GDP bình quân đầu người: 75.874 USD/năm

 

4. Seattle, Washington

GDP bình quân đầu người: 75.874 USD/năm

 

3. San Francisco, California</p></div><div></div></div><p> </p><p>GDP bình quân đầu người: 80.643 USD/năm</p><p>

 

3. San Francisco, California

GDP bình quân đầu người: 80.643 USD/năm

 

2. Bridgeport, Connecticut</p></div><div></div></div><p> </p><p>GDP bình quân đầu người: 94.349 USD/năm</p><p>

 

2. Bridgeport, Connecticut

GDP bình quân đầu người: 94.349 USD/năm

 

1. San Jose, California</p></div><div></div></div><p> </p><p>GDP bình quân đầu người: 105.482 USD/năm

 

1. San Jose, California

GDP bình quân đầu người: 105.482 USD/năm

Theo Diệp Vũ

Cùng chuyên mục
XEM