Tin tức, bài viết mới nhất về :

sống khác

Lady Gaga: Cô gái dám sống khác - rất khác cho giấc mơ đời mình

Lady Gaga: Cô gái dám sống khác - rất khác cho giấc mơ đời mình

12/8/2016 7:30:00 AM

Khi được hỏi về tương lai, sau cùng Lady Gaga chỉ đáp giản dị: "Có lẽ tôi sẽ vẫn tiếp tục là chính tôi, tiếp tục viết những bài hát của mình".

Tags: Lady Gaga, sống khác, ca sĩ, nổi loạn, giấc mơ