SHB muốn bán cổ phiếu cho cổ đông giá bằng một nửa trên sàn chứng khoán

22/04/2021 17:41 PM | Kinh doanh

Năm 2021, SHB dự kiến tăng vốn điều lệ 9.164 tỷ đồng, trong đó 5.391,5 tỷ đồng từ phát hành cổ phiếu ra công chúng. Giá bán dự kiến là 12.500 đồng/cổ phiếu, chỉ bằng 1/2 giá SHB trên sàn chứng khoán thời điểm hiện tại.

Ngày 22/4, Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2021. Năm nay, SHB đề ra một số mục tiêu như:

- Tổng tài sản 460.214 tỷ đồng, tăng trưởng 11,5% (tăng 47.534 tỷ đồng) so với năm trước

- Vốn điều lệ 26.674 tỷ đồng, tăng 9.164 tỷ đồng. 

- Huy động vốn từ tổ chức kinh tế và cá nhân 388.549 tỷ đồng, tăng trưởng 14,91%

- Số dư cấp tín dụng 361.003 tỷ đồng, tăng trưởng 14%.

- Tỷ lệ nợ xấu dưới 2%

- Tỷ lệ an toàn vốn trên 10%.

Trong kế hoạch tăng vốn điều lệ 9.164 tỷ đồng, SHB dự kiến bao gồm 1.750,5 tỷ đồng từ chia cổ tức bằng cổ phiếu từ lợi nhuận năm 2019 với tỷ lệ là 10%, 2.022 tỷ đồng từ chia cổ tức bằng cổ phiếu từ lợi nhuận năm 2020 với tỷ lệ 10,5%, 5.391,5 tỷ đồng từ phát hành cổ phiếu ra công chúng.

Trong số vốn tăng thêm từ phát hành cổ phiếu ra công chúng nói trên, SHB dự kiến bán 539,16 triệu cổ phiếu tỷ lệ 100:28, với giá bán dự kiến 12.500 đồng/cổ phiếu. Số tiền dự kiến thu về khoảng 6.740 tỷ đồng.

Số vốn tăng thêm cùng với thặng dư vốn cổ phần sẽ được dùng 500 tỷ đồng vào đầu tư hệ thống công nghệ thông tin hiện đại, đầu tư tài sản cố định, đầu tư cơ sở vật chất, trụ sở và dùng 8.261 tỷ đồng bổ sung vốn cho các hoạt động kinh doanh của SHB.

Về kế hoạch lợi nhuận, SHB đề ra 2 kịch bản. Trong trường hợp SHB hoàn thành việc chào bán phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng trong quý 3/2021 thì kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm nay là 6.128 tỷ đồng.

Trong trường hợp việc chào bán phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng hoàn thành trong quý 4/2021 thì kế hoạch lợi nhuận trước thuế là 5.828 tỷ đồng.

Cổ tức 2021 của SHB dự kiến là 15%.

Một nội dung quan trọng khác được đại hội cổ đông thông qua là việc phát hành 500 triệu USD trái phiếu quốc tế và niêm yết trái phiếu trên sàn Singapore. Trong đợt phát hành đầu tiên, giá trị trái phiếu dự kiến 300 triệu USD, kỳ hạn 3-5 năm.

Đại hội cũng đã thông qua việc chuyển nhượng vốn của SHB tại SHB Lào và SHB Campuchia cho nhà đầu tư khác với tỷ lệ tối đa giao cho HĐQT SHB quyết định, và chuyển đổi mô hình hoạt động từ ngân hàng TNHH một thành viên thành mô hình TNHH hai thành viên trở lên hoặc cổ phần.

Hà My

Từ khóa:  SHB , bầu Hiển
Cùng chuyên mục
XEM