SHB lãi hơn 6.200 tỷ năm 2021, dự kiến trả cổ tức tối thiểu 15%

27/01/2022 09:37 AM | Kinh doanh

Năm 2021, lợi nhuận SHB đạt 6.221 tỷ đồng, tăng 90,3% so với cùng kỳ và hoàn thành 107% kế hoạch ĐHĐCĐ đề ra. Tính đến ngày 31/12/2021, tổng tài sản của SHB đạt 506,5 nghìn tỷ đồng, tăng 23% so với cuối năm 2020.

Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) cho biết lợi nhuận trước thuế năm 2021 đạt 6.221 tỷ đồng, tăng 90,3% so với cùng kỳ và hoàn thành 107% kế hoạch ĐHĐCĐ đề ra. Tỷ lệ chi phí hoạt động trên tổng thu nhập thuần (CIR) giảm xuống 24,22%, và là một trong số các ngân hàng TMCP kiểm soát chi phí tốt nhất.

Tính đến ngày 31/12/2021, tổng tài sản của SHB đạt 506,5 nghìn tỷ đồng, tăng 23% so với cuối năm 2020. Vốn điều lệ 26.674 tỷ đồng, hoàn thành kế hoạch tăng vốn đã trình ĐHĐCĐ. Vốn tự có theo chuẩn Basel II đạt 53.231 tỷ đồng. Huy động vốn thị trường 1 đạt 379 nghìn tỷ đồng, tăng 12%; dư nợ cấp tín dụng đạt 369 nghìn tỷ đồng, tăng 16% so với năm 2020.

Trong năm 2021, SHB đã chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2019 với tỷ lệ 10%; năm 2020 với tỷ lệ 10,5% và phát hành thành công cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá ưu đãi 12.500 đồng/cổ phiếu. Qua đó, năm 2021, SHB đã tăng vốn điều lệ lên 26.674 tỷ đồng. SHB dự kiến chi trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu với tỷ lệ tối thiểu 15%.

Việc liên tục tăng cường năng lực tài chính giúp tỷ lệ an toàn vốn của SHB theo chuẩn Basel II đạt 11,6% tại thời điểm 31/12/2021 Trước đó, SHB là một trong những ngân hàng hoàn thành trước hạn cả 3 trụ cột Basel II.

Theo Quốc Thụy

Cùng chuyên mục
XEM