Tin tức, bài viết mới nhất về :

sâu ăn nhựa

Phát hiện loài sâu ăn được cả nhựa - cứu tinh mới của loài người trước nạn rác thải hiện nay?

Phát hiện loài sâu ăn được cả nhựa - cứu tinh mới của loài người trước nạn rác thải hiện nay?

4/27/2017 2:09:00 PM

Ta rất cần một phương pháp sinh học để xử lý vấn đề rác thải nhựa đang vô cùng nhức nhối.

Tags: sâu ăn nhựa, sâu, ăn nhựa, rác thải, môi trường, sinh học