Sắp đến hạn quyết toán thuế thu nhập cá nhân, nếu không thực hiện quyết toán có bị phạt hay không?

24/03/2022 13:42 PM | Kinh doanh

Hiện nay, đã sắp đến hạn phải quyết toán thuế, nếu không thực hiện quyết toán thì sẽ bị phạt bao nhiêu tiền?

Thực tế, tùy vào thời gian chậm nộp hồ sơ khai thuế mà mức tiền mức tiền phạt có thể khác nhau.

Thời hạn quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN)

Theo Khoản 4 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019, thời hạn quyết toán thuế TNCN đối với thu nhập trong năm 2021 được quy định như sau:

- Nếu cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ủy quyền quyết toán cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập thì thời hạn phải quyết toán thuế chậm nhất là ngày 31/3/2022.

- Nếu cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công trực tiếp quyết toán thuế thu nhập cá nhân với cơ quan thuế thì thời hạn quyết toán chậm nhất là ngày 30/4/2022.

Mức phạt nếu vi phạm về thời hạn nộp hồ sơ kê khai thuế

Nếu đến thời hạn mà không làm hồ sơ khai thuế thì có thể bị phạt vi phạm hành chính. Theo Điều 13 Nghị định 125/2020/NĐ-CP quy định mức xử phạt đối với hành vi vi phạm về thời hạn nộp hồ sơ khai thuế như sau:

- Phạt cảnh cáo đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn từ 1 - 5 ngày.

- Phạt tiền từ 2.000.000 - 5.000.000 đồng đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn từ 1 - 30 ngày, trừ trường hợp đã phạt cảnh cáo đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn từ 1 - 5 ngày.

- Phạt tiền từ 5.000.000 - 8.000.000 đồng đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ 31 - 60 ngày.

- Phạt tiền từ 8.000.000 - 15.000.000 đồng đối với các trường hợp:

+ Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ 61 - 90 ngày;

+ Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ 91 ngày trở lên nhưng không phát sinh số thuế phải nộp

+ Không nộp hồ sơ khai thuế nhưng không phát sinh số thuế phải nộp

+ Không nộp các phụ lục theo quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết kèm theo hồ sơ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp.

- Phạt tiền từ 15.000.000 - 25.000.000 đồng đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn trên 90 ngày kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ khai thuế, có phát sinh số thuế phải nộp.

Lúc này, theo quy định tại khoản 11 Điều 143 Luật Quản lý thuế 2019, người nộp thuế đã nộp đủ số tiền thuế, tiền chậm nộp vào ngân sách nhà nước. Quan trọng, người nộp thuế phải nộp trước thời điểm cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế hoặc trước thời điểm cơ quan thuế lập biên bản về hành vi chậm nộp hồ sơ khai.

Tất cả mức phạt này là mức phạt áp dụng đối với tổ chức vi phạm. Nếu cá nhân phải tự mình quyết toán thuế thu nhập cá nhân mà không thực hiện hồ sơ khai thuế sẽ bị phạt tiền bằng một nửa số tiền phạt ở trên.

Theo Minh Tiến

Cùng chuyên mục
XEM