Tin tức, bài viết mới nhất về :

sáng tạo trong công việc

Phương pháp tập thiền của Steve Jobs

Phương pháp tập thiền của Steve Jobs

3/30/2015 9:25:45 AM

Steve Jobs không chỉ là huyền thoại trong lĩnh vực công nghệ máy tính mà còn khiến nhiều người nể phục bởi khả năng rèn luyện và làm chủ trí óc.

Tags: phương pháp tập thiền, Steve Jobs, lĩnh vực công nghệ, các bước thiền, sáng tạo trong công việc