Tin tức, bài viết mới nhất về :

sáng kiến thoát hiểm

Sáng kiến thoát hiểm cực nhanh khi cháy nhà cao tầng

Sáng kiến thoát hiểm cực nhanh khi cháy nhà cao tầng

3/26/2016 10:02:00 PM

Máng trượt thoát hiểm có thể giúp người dân sơ tán khẩn cấp từ trên đỉnh tòa nhà 26 tầng xuống đất trong 90 giây.

Tags: sơ tán khẩn cấp, nhà cao tầng, cháy nhà cao tầng, thoát hiểm, sáng kiến thoát hiểm