Tin tức, bài viết mới nhất về :

Sáng kiến thoát hiểm

Sáng kiến thoát hiểm cực nhanh khi cháy nhà cao tầng

Sáng kiến thoát hiểm cực nhanh khi cháy nhà cao tầng

26/03/2016 10:02:00 PM

Máng trượt thoát hiểm có thể giúp người dân sơ tán khẩn cấp từ trên đỉnh tòa nhà 26 tầng xuống đất trong 90 giây.

Tags: sơ tán khẩn cấp , nhà cao tầng , cháy nhà cao tầng , thoát hiểm , sáng kiến thoát hiểm