Saigonbank: Ông Nguyễn Cao Trí mất tư cách, không còn là thành viên Hội đồng quản trị

20/01/2023 21:01 PM | Kinh doanh

Kể từ ngày 19/1, ông Nguyễn Cao Trí không còn là thành viên Hội đồng quản trị Saigonbank.

Saigonbank: Ông Nguyễn Cao Trí mất tư cách, không còn là thành viên Hội đồng quản trị - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Cao Trí

Ngày 19/1, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương (Saigonbank) công bố thông tin về việc thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị.

Theo đó, ông Nguyễn Cao Trí - Thành viên Hội đồng quản trị Saigonbank nhiệm kỳ 2019-2024 đương nhiên mất tư cách, không còn là thành viên Hội đồng quản trị Saigonbank kể từ ngày 19/1/2023 theo quy định tại Điều 35 Luật các Tổ chức tín dụng.

Theo Điều 35 Luật các Tổ chức tín dụng, có 8 trường hợp đương nhiên mất tư cách thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc).

Thứ nhất, mất năng lực hành vi dân sự, chết;

Thứ hai, vi phạm quy định tại Điều 33 của Luật này về những trường hợp không được đảm nhiệm chức vụ;

Thứ ba, là người đại diện phần vốn góp của một tổ chức là cổ đông hoặc thành viên góp vốn của tổ chức tín dụng khi tổ chức đó bị chấm dứt tư cách pháp nhân;

Thứ tư, không còn là người đại diện phần vốn góp theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức;

Thứ năm, bị trục xuất khỏi lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Thứ sáu, khi tổ chức tín dụng bị thu hồi Giấy phép;

Thứ bảy, khi hợp đồng thuê Tổng giám đốc (Giám đốc) hết hiệu lực;

Thứ tám, không còn là thành viên của ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân.

Ông Nguyễn Cao Trí là ai?

Ông Nguyễn Cao Trí sinh năm 1970 tại Đà Lạt, trình độ Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Tiến sĩ kinh doanh và quản lý.

Về quá trình công tức, từ tháng 10/1995 - tháng 7/2006: Trưởng phòng kinh doanh Trung tâm thương mại Xuất nhập khẩu, Giám đốc đầu tư Công ty cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành.

Từ tháng 8/2006 - tháng 4/2015: Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Địa ốc Bến Thành.

Từ tháng 5/2015 đến nay: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Capella.

Từ tháng 10/2019 đến nay: Thành viên Hội đồng quản trị Saigonbank.

Theo giới thiệu của Saigonbank tại thời điểm năm 2020, ông Nguyễn Cao Trí khi đó làm lãnh đạo tại 9 doanh nghiệp gồm:

Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Capella;

Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Địa ốc Bến Thành;

Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Capella Hospitality;

Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phát triển Sản xuất Thương mại Sài Gòn;

Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Salla;

Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Lâu Đài Ven Sông;

Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lothamilk;

Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội;

Tổng giám đốc Công ty TNHH US Talent International - UTI.

Hà My

Cùng chuyên mục
XEM