Tin tức, bài viết mới nhất về :

quyền quyết định

Đồng quản lý: cách để một “núi” mà có hai “hổ”

Đồng quản lý: cách để một “núi” mà có hai “hổ”

10/11/2015 3:19:00 PM

Chúng ta giờ không đơn độc khi lãnh đạo, chúng ta làm việc đó cùng người khác. Ngày mà học thuyết “con người vĩ đại” – khi một nhà lãnh đạo duy nhất có thể đặt ra mọi nguyên tắc trong...

Tags: quan hệ giữa hai, nhà xuất bản, người quản lý, đầu tư thời gian, quyền quyết định, nhóm làm việc, chương trình đào tạo