Quy định mới về tuổi nghỉ hưu với viên chức

29/08/2022 13:30 PM | Sống

Viên chức sẽ được nghỉ hưu ở tuổi cao hơn khi công tác ở một số ngành, lĩnh vực đặc thù là chính sách mới vừa được ban hành.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 50/2022/NĐ-CP quy định nghỉ hưu ở tuổi cao hơn với viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập.

Quy định mới về tuổi nghỉ hưu với viên chức - Ảnh 1.

Ảnh chụp một phần Nghị định 50/2022/NĐ-CP về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn với viên chức trên website ThuVienPhapLuat.vn

Theo Nghị định 50/2022/NĐ-CP, đối tượng viên chức được nghỉ hưu ở tuổi cao hơn sẽ bao gồm:

Viên chức có học hàm Giáo sư, Phó giáo sư; Viên chức giữ chức danh nghề nghiệp có yêu cầu tiêu chuẩn trình độ đào tạo là Tiến sĩ hoặc chuyên khoa II; Giám định viên pháp y, giám định viên pháp y tâm thần; Viên chức có chuyên môn, kỹ thuật cao trong một số lĩnh vực sự nghiệp đặc thù theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

Điều kiện viên chức được nghỉ hưu ở tuổi cao hơn

Để được nghỉ hưu ở tuổi cao hơn thì viên chức phải đáp ứng đủ các điều kiện sau đây: Đơn vị sự nghiệp công lập có nhu cầu; Có đủ sức khỏe; Không đang trong thời gian bị xem xét xử lý kỷ luật, bị điều tra, truy tố, xét xử hoặc thi hành kỷ luật về đảng, chính quyền và có đơn đề nghị được kéo dài thời gian công tác.

Việc quy định viên chức có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao trong đơn vị sự nghiệp công lập và viên chức làm việc trong một số lĩnh vực sự nghiệp đặc thù thỏa mãn một số điều kiện nhất định được nghỉ hưu ở tuổi cao hơn là hoàn toàn phù hợp với thực tiễn. Bởi lẽ, nếu áp dụng bắt buộc phải nghỉ hưu đúng tuổi với các đối tượng này thì nhiều trường hợp đơn vị sự nghiệp công lập sẽ thiếu nhân sự có trình độ cao, làm được việc đặc thù, dẫn đến khó khăn cho đơn vị - Theo Luật sư Phạm Thanh Hữu (Thư Viện Pháp Luật).

Một số mốc thời gian cần lưu ý khi viên chức nghỉ hưu ở tuổi cao hơn

Viên chức đáp ứng đủ điều kiện nghỉ hưu ở tuổi cao hơn phải gửi đơn đề nghị được kéo dài thời gian công tác đến cấp có thẩm quyền theo phân cấp quản lý quyết định kéo dài trước thời điểm nghỉ hưu ít nhất 06 tháng.

Sau khi nhận được đơn yêu cầu, cấp có thẩm quyền theo phân cấp quản lý xem xét, đánh giá các điều kiện của viên chức có nguyện vọng được kéo dài thời gian công tác và chủ trương, nhu cầu của đơn vị sự nghiệp công lập để xem xét, quyết định việc kéo dài thời gian công tác, thời gian được kéo dài đối với từng trường hợp viên chức.

Quyết định kéo dài thời gian công tác của viên chức được gửi cho tổ chức, cá nhân có liên quan trước thời điểm nghỉ hưu ít nhất 03 tháng.

Về chế độ, chính sách đối với viên chức nghỉ hưu ở tuổi cao hơn

Cũng theo Nghị định này, viên chức nghỉ hưu ở tuổi cao hơn được hưởng các chế độ, chính sách sau: Được xác định là viên chức nằm trong tổng số lượng người làm việc của đơn vị sự nghiệp được cấp có thẩm quyền giao; Được hưởng chế độ lương theo hạng chức danh nghề nghiệp hiện giữ và chế độ, chính sách khác theo quy định của pháp luật.

Nghị định 50/2022/NĐ-CP sẽ có hiệu lực từ ngày 15/8/2022.

Quy định mới về tuổi nghỉ hưu với viên chức - Ảnh 2.

Hình ảnh nhân viên tư vấn, hỗ trợ pháp lý về lao động, tiền lương, đầu tư,... của Thư Viện Pháp Luật

Tuổi nghỉ hưu của viên chức hiện nay là bao nhiêu?

Hiện nay, theo Nghị định 135/2020/NĐ-CP, tuổi nghỉ hưu của viên chức trong điều kiện lao động bình thường năm 2022 là: Đủ 60 tuổi 06 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 08 tháng đối với lao động nữ; Sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 03 tháng đối với lao động nam cho đến khi đủ 62 tuổi vào năm 2028 và cứ mỗi năm tăng thêm 04 tháng đối với lao động nữ cho đến khi đủ 60 tuổi vào năm 2035.

Ánh Dương

Cùng chuyên mục
XEM