Tin tức, bài viết mới nhất về :

Quỹ bảo trợ trẻ em

Hỗ trợ tiền ăn 80.000 đồng/ngày trong 21 ngày cho tất cả trẻ em đang cách ly y tế tập trung

Hỗ trợ tiền ăn 80.000 đồng/ngày trong 21 ngày cho tất cả trẻ em đang cách ly y tế tập trung

5/31/2021 3:25:09 PM

Hiện có khoảng 6% trường hợp phải cách ly F1 là trẻ em (4.083 trường hợp F0 và F1), số liệu này có thể sẽ nhiều khi lượng cách ly tại khu công nghiệp, khu chế xuất (KCN, KCX) tăng.

Tags: hỗ trợ tiền ăn, khu công nghiệp, Quỹ bảo trợ trẻ em, covid-19