Tin tức, bài viết mới nhất về :

quốc hội chất vấn

Thủ tướng nêu giải pháp để Việt Nam thoát bẫy thu nhập

Thủ tướng nêu giải pháp để Việt Nam thoát bẫy thu nhập

2/2/2016 2:14:08 PM

Thủ tướng đã và sẽ có giải pháp gì để Việt Nam không rơi vào bẫy thu nhập trung bình?...

Tags: bẫy thu nhập, bẫy thu nhập trung bình, quốc hội chất vấn, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, năng suất lao động