Quốc gia có ít người phạm tội đến mức nhà tù bị "thất nghiệp"

29/12/2022 16:36 PM | Sống

Với bí quyết riêng độc đáo, quốc gia này đã giảm tỷ lệ phạm tội xuống cực kỳ thấp và biến hệ thống nhà từ trở nên trống vắng đến lạ thường.

Quốc gia có ít người phạm tội đến mức nhà tù bị "thất nghiệp"


PHẠM LÂM CHI

Cùng chuyên mục
XEM