PNJ trước khả năng ‘gãy’ chuỗi tăng trưởng lợi nhuận

27/05/2020 17:35 PM | Kinh doanh

PNJ điều chỉnh lợi nhuận 2020 về 832 tỷ đồng, giảm 30% so với năm 2019 và giảm 38% so với kế hoạch ban đầu.Công ty lấy ý kiến bổ sung thêm một số ngành nghề liên quan đến hoạt động tài chính và thương mại điện tử.

Theo tài liệu họp ĐHĐCĐ mới cập nhật, Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận ( HoSE: PNJ ) đã điều chỉnh mục tiêu kinh doanh năm 2020 theo hướng giảm. Cụ thể, chỉ tiêu doanh thu là 14.486 tỷ đồng, giảm 15% so với năm 2019 và giảm 31% so với kế hoạch ban đầu.

Chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế là 832 tỷ đồng, giảm 30% so với năm 2019 và giảm 38% so với kế hoạch ban đầu.

PNJ trước khả năng ‘gãy’ chuỗi tăng trưởng lợi nhuận - Ảnh 1.

PNJ có khả năng gãy chuỗi tăng trưởng lợi nhuận.

Với kế hoạch mới, nếu đạt kế hoạch, công ty sẽ thưởng 1%/lợi nhuận sau thuế cho HĐQT và lãnh đạo chủ chốt. Đồng thời phát hành cổ phiếu theo chương trình chọn lựa cho người lao động (ESOP) với tỷ lệ 1%/số lượng cổ phiếu đang lưu hành.

Còn nếu cứ vượt 1%/kế hoạch lợi nhuận sau thuế thì HĐQT và lãnh đạo chủ chốt sẽ được phát hành ESOP 0,03%/số lượng cổ phiếu đang lưu hành nhưng không vượt quá tỷ lệ 0,5%.

Tổng khối lượng phát hành ESOP nếu đạt và vượt kế hoạch không vượt quá tỷ lệ 1,5%/số lượng cổ phiếu đang lưu hành. Giá phát hành là 10.000 đồng/cp và sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 36 tháng kể từ ngày hoàn thành phát hành.

Ngoài ra, công ty còn cập nhật thêm tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh. Theo đó PNJ muốn bổ sung một số ngành nghề cho hoạt động hợp tác với các đối tác tài chính như hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính, trung gian thanh toán, môi giới bảo hiểm… bổ sung ngành nghề cho hoạt động thương mại điện tử như dịch vụ sàn giao dịch điện tử, xuất bản phần mềm, xử lý dữ liệu…

Báo cáo kinh doanh tháng 4 mới đây, PNJ ghi nhận doanh thu thuần giảm 47% xuống 501 tỷ đồng; lỗ sau thuế 89 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm trước lãi 53 tỷ đồng. Vì vậy, doanh thu 4 tháng chỉ đạt 5.502 tỷ đồng, giảm 4% và lãi sau thuế 320 tỷ đồng, giảm 34%.

Các tờ trình khác không thay đổi.

Huy Lê

Từ khóa:  PNJ , trang sức
Cùng chuyên mục
XEM