Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng: Tích tụ, tập trung ruộng đất phải gắn với nhu cầu thị trường, còn theo phong trào sẽ thất bại

15/04/2017 17:14 PM | Kinh tế vĩ mô

Đây là quan điểm của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại Hội nghị Giải pháp tích tụ, tập trung đất đai, diễn ra tại tỉnh Vĩnh Phúc mới đây.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cho rằng tích tụ, tập trung ruộng đất phải dựa trên cơ sở quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất gắn với tái cơ cấu sản xuất ngành nông nghiệp nói riêng, tái cấu trúc nền kinh tế nói chung. Việc tích tụ, tập trung ruộng đất phải tuyệt đối tránh hình thức, phong trào.

“Nếu tích tụ, tập trung ruộng đất một cách hình thức, phong trào, không căn cứ vào nhu cầu của thị trường, năng lực của chủ thể thì chắc chắn sẽ thất bại” - Phó Thủ tướng nói.

Theo Phó Thủ tướng, việc tích tụ, tập trung ruộng đất đã trở nên cấp thiết đối với ngành nông nghiệp và cả nền kinh tế. Tuy nhiên, các địa phương không thể áp đặt, dập khuôn một mô hình tích tụ và tập trung ruộng đất. Đồng tình với nhiều ý kiến khác, Phó Thủ tướng khẳng định tích tụ, tập trung ruộng đất phải phù hợp với điều kiện thực tế của từng vùng, từng khu vực, mỗi địa phương; phù hợp với đặc điểm về đất đai, địa hình, khí hậu, văn hoá, tập quán,...

Động lực của tích tụ, tập trung ruộng đất được Phó Thủ tướng xác định là doanh nghiệp, các tổ chức hợp tác, chủ trang trại. Tuy nhiên, sự thành bại của quá trình này thuộc về người dân, hô gia đình, cá nhân. Vì vậy, Phó Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh tính công bằng, bình đẳng khi địa phương thực hiện tính tụ, tập trung đất đai.

Bên cạnh việc thực hiện tích tụ và tập trung ruộng đất, các địa phương cần đẩy mạnh phát triển công nghiệp, dịch vụ nói chung, phát triển kinh tế ngành nghề ở nông thôn nhằm mục đích tạo nhiều việc làm mới, từ đó giảm lao động trong nông nghiệp.

Đối với các bộ, ngành liên quan, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu tiếp tục hoàn thiện thể chế liên quan đến đất đai, tập trung vào các vấn đề như giao đất lâu dài, kéo dài thời hạn thuê đất, mở rộng hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp… Xây dựng chế tài bảo đảm quyền bình đẳng giữa doanh nghiệp và người dân trong việc tích tụ, tập trung ruộng đất, phát triển sản xuất.

Tích tụ, tập trung ruộng đất được cho là giải pháp nhằm tạo điều kiện tái cơ cấu sản xuất ngành nông nghiệp, bảo đảm yêu cầu sử dụng có hiệu quả tài nguyên đất đai. Việc đẩy mạnh tích tụ và tập trung ruộng cũng có thể gián tiếp giúp tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh và góp phần phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống người nông dân.

Theo Vương Diệu Quân

Cùng chuyên mục
XEM