Tin tức, bài viết mới nhất về :

Phan Thi Tammy

Phan Thi Tammy từ con một gia đình nông dân Việt đến thành "sếp" Google

Phan Thi Tammy từ con một gia đình nông dân Việt đến thành "sếp" Google

11/21/2015 10:53:03 PM

Phan Thi Tammy, quản lý cho Đối Tác Cao Cấp của Google Châu Á Thái Bình Dương tại Singapore cho biết, bà quay về châu Á là lý do kinh tế, châu Á và Việt Nam đang có rất nhiều cơ hội để...

Tags: nông dân Việt, Đại học Stanford, lợi ích kinh tế, dân số thế giới, Người châu Á, Phan Thi Tammy