Tin tức, bài viết mới nhất về :

Phan Đức Hiếu

Doanh nghiệp buộc phải có con dấu, còn dùng hay không thì tùy!?

Doanh nghiệp buộc phải có con dấu, còn dùng hay không thì tùy!?

5/13/2015 1:15:00 PM

Quy định doanh nghiệp có thể không cần con dấu trong dự thảo trước đó của nghị định hướng dẫn chi tiết thi hành Luật Doanh nghiệp 2014 đã bị bãi bỏ. "Con dấu thì cần, còn doanh nghiệp...

Tags: Nghị định hướng dẫn, Luật doanh nghiệp, dự thảo luật, cơ quan hành chính, Thủ tục hành chính, Phan Đức Hiếu, ciem, con dấu, bỏ con dấu doanh nghiệp, con dấu doanh nghiệp, doanh nghiệp, pháp luật