Tin tức, bài viết mới nhất về :

phản đối hút thuốc lá

'Văn hóa' hút thuốc lá của người Việt

'Văn hóa' hút thuốc lá của người Việt

8/6/2014 8:16:00 AM

Rất nhiều người đã bắt đầu phản đối hút thuốc ở Việt Nam, một trong những quốc gia tiêu thụ thuốc lá nhiều nhất hành tinh.

Tags: hút thuốc, thuốc lá, thuốc lào, tiêu thụ thuốc lá, hút thuốc lá, khói thuốc, phản đối hút thuốc lá