Tin tức, bài viết mới nhất về :

ông Vũ Huy Hoàng

Báo cáo tài chính của PVFI nói gì về vai trò con trai cựu Bộ trưởng Công Thương trong khoản lỗ 220 tỷ?

Báo cáo tài chính của PVFI nói gì về vai trò con trai cựu Bộ trưởng Công Thương trong khoản lỗ 220 tỷ?

6/15/2016 12:40:41 PM

Nguyên nhân gây thua lỗ lên tới 220 tỷ đồng tại PVFI trong 2 năm 2011-2012 (thời gian ông Vũ Quang Hải làm Tổng giám đốc) liên quan đến khoản ủy thác và hợp tác với 2 công ty chứng khoán:...

Tags: Bộ trưởng Công Thương, tài chính Công đoàn, ngân hàng công thương, ông Vũ Huy Hoàng