Ông Nguyễn Bá Dương bất ngờ nhường ghế Tổng giám đốc Coteccons

04/07/2017 16:27 PM | Kinh doanh

Ông Nguyễn Sỹ Công được bầu vào vị trí Tổng giám đốc của Công ty thay ông Nguyễn Bá Dương. Ông Nguyễn Bá Dương giữ chức Chủ tịch HĐQT tại Công ty nhiệm kỳ 2017-2022.

Theo thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE), Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng Coteccons (CTD: HOSE) đã ra nghị quyết bầu ông Nguyễn Bá Dương giữ chức Chủ tịch HĐQT tại Công ty nhiệm kỳ 2017-2022 và bổ nhiệm ông Nguyễn Sỹ Công giữ chức Tổng giám đốc của Công ty thay ông Nguyễn Bá Dương từ ngày 3/7/2017.

Mục tiêu của CTD nhằm hướng đến hệ thống quản trị theo thông lệ quốc tế như Vinamilk (VNM) đang thực hiện do vậy cần có sự chuẩn bị về nhân sự. Đó có lẽ là lí do Coteccons tách bạch chức danh chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc.

Ông Nguyễn Sỹ Công đã gắn bó với CTD được 15 năm, hiện giữ chức Tổng giám đốc CTCP Đầu tư xây dựng Unicons, công ty con của CTD.

Đồng thời, HĐQT cũng thông qua việc từ nhiệm của ông Trần Quang Tuấn thôi giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc CTD và Thành viên Hội đồng Thành viên Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Unicons (công ty con sở hữu 100% vốn của Coteccons).

Ông Nguyễn Bá Dương sinh năm 1959 được bổ nhiệm vào vị trí Chủ tịch HĐQT kiêmTổng giám đốc Coteccons từ tháng 8 năm 2004. Tính đến thời điểm hiện tại, ông Dương đang nắm giữ 3,6 triệu cổ phiếu CTD chiếm tỷ lệ 4,7% vốn điều lệ và là cổ đông lớn thứ 3 của Công ty.

Năm 2016, Công ty ghi nhận kết quả kinh doanh ấn tượng với doanh thu thuần đạt 20.783 tỷ đồng và 1.422 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ, lần lượt tăng trưởng 52% và 113,5% so với năm 2015.

Kế hoạch kinh doanh năm 2017 gồm tổng doanh thu 27.000 tỷ đồng, tăng trưởng gần 30% và lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ 1.750 tỷ đồng, tăng trưởng 23% so với thực hiện năm 2016. Cổ tức dự kiến cho năm 2017 là 30% tiền mặt.

Theo Thu Hương

Cùng chuyên mục
XEM
Đọc thêm