Tin tức, bài viết mới nhất về :

Ông Ba Chúc

Ông Ba Chúc 40 năm vớt xác: Hơn 1 tháng tôi tìm 8, 9 xác, nhiều người quẫn vì Covid-19

Ông Ba Chúc 40 năm vớt xác: Hơn 1 tháng tôi tìm 8, 9 xác, nhiều người quẫn vì Covid-19

21/11/2021 07:59:44 AM

Hơn 40 năm làm công việc vớt xác, sau thời điểm căng thẳng nhất của dịch Covid-19 là giai đoạn khiến ông Ba Chúc đau lòng nhất. Chỉ hơn 1 tháng, ông đã tìm xác 8, 9 người.

Tags: ông Ba Chúc