Ở đẳng cấp Hòa Phát, lương CEO 70 triệu đồng/tháng là quá thấp!

31/03/2016 11:54 AM | Kinh doanh

“Đây vẫn là mức thấp so với thị trường chung. 35 tỷ cho Ban điều hành nhưng họ phải làm ra 3.500 tỷ cho doanh nghiệp”, ông Trần Đình Long - chủ tịch HĐQT tập đoàn Hòa Phát nói.

Tại ĐHCĐ Tập đoàn Hòa Phát, một cổ đông thắc mắc phần thù lao của HĐQT quá lớn, 35 tỷ đồng, cao hơn rất nhiều so với mặt bằng chung doanh nghiệp.

Ông Trần Đình Long, Chủ tịch HĐQT khẳng định, lương CEO của Tập đoàn không bao giờ được 300 - 400 triệu/tháng. Đơn cử như Tổng giám đốc Trần Tuấn Dương, lương tháng chỉ khoảng 70 triệu đồng.

Đây vẫn là mức thấp so với thị trường chung. 35 tỷ cho Ban điều hành nhưng họ phải làm ra 3.500 tỷ cho doanh nghiệp”, ông Long nói.

Khi thảo luận cùng các cổ đông, ông Long cho rằng, câu chuyện thù lao rất khó và ông hoàn toàn chia sẻ với các cổ đông. Song ông cũng khẳng định, với quy mô trên 1 tỷ USD, Hòa Phát ở một đẳng cấp khác bởi rất hiếm công ty nào trên sàn, liên tục đầu tư nhưng vẫn chi cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông.

“Nhiều công ty nhìn lợi nhuận trên cao chót vót song không có tiền tươi thóc thật”, ông Long khẳng định.

Theo báo cáo tại ĐHCĐ, kết quả kinh doanh năm 2015 của Tập đoàn có doanh thu là 27.864 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 3.504 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 30% và 24% so với năm 2014.

Hồng Minh

Cùng chuyên mục
XEM