NÓNG: Thu hồi quyết định tuyển dụng với công chức không đủ tiêu chuẩn

18/07/2020 10:01 AM | Xã hội

Đối với các trường hợp được tuyển dụng công chức không bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình, thủ tục trước ngày 28-12-2017 mà đến ngày 24-3-2020 vẫn chưa hoàn thiện đủ tiêu chuẩn, điều kiện thì chậm nhất đến ngày 31-12-2020 phải hoàn thiện.

Tại Hướng dẫn số 2965/HD-BNV, Bộ Nội vụ đã có hướng dẫn về việc xử lý đối với những trường hợp có sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức.

Trường hợp đến ngày 24-3-2020 đã hoàn thiện đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện và phải được người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng công chức nhận xét, đánh giá hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, có phẩm chất đạo đức, uy tín tốt…

NÓNG: Thu hồi quyết định tuyển dụng với công chức không đủ tiêu chuẩn - Ảnh 1.

Nếu bị đánh giá không hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, có phẩm chất đạo đức, uy tín thấp… thì thu hồi quyết định tuyển dụng.

Trường hợp đảm bảo tiêu chuẩn tuyển dụng thuộc diện phải thi tuyển nhưng chưa thi thì phải thực hiện tuyển dụng theo quy định. Nếu trúng tuyển thì được giữ nguyên các quyết định có liên quan đến công tác cán bộ trước đó. Ngược lại, không trúng tuyển thì cũng sẽ bị thu hồi quyết định tuyển dụng.

Đặc biệt, các trường hợp được tuyển dụng sau ngày 28-12-2017 không bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình, thủ tục thì người đứng đầu cơ quan sử dụng công chức có văn bản đề nghị thu hồi quyết định tuyển dụng và các văn bản liên quan của công chức đó.

Thu hồi quyết định tuyển dụng 252 trường hợp

Tại báo cáo gửi đến kỳ họp Quốc hội vừa qua, liên quan đến vấn đề bổ nhiệm, xử lý cán bộ, Bộ Nội vụ cho biết, từ năm 2019 đến nay, đã tiến hành 28 cuộc thanh kiểm tra theo kế hoạch tại 5 bộ ngành và 12 tỉnh, thành phố, thực hiện 6 cuộc kiểm tra theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Từ năm 2017 đến hết 2019, các bộ, ngành, địa phương đã tiến hành 3.572 cuộc thanh, kiểm tra đối với 4.287 cơ quan, tổ chức thuộc, trực thuộc.

Sau thanh kiểm tra, có 252 trường hợp bị thu hồi quyết định tuyển dụng, 271 trường hợp bị thu hồi quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động bổ nhiệm, 118 trường hợp bị thu hồi, hủy bỏ quyết định thăng hạng chức danh nghề nghiệp.

53 trường hợp bị xếp lại ngạch công chức, hạng viên chức, 53 trường hợp bị thi hành kỷ luật, 955 trường hợp bị kiểm điểm, rút kinh nghiệm. Cùng với đó, có 133 trường hợp bị thu hồi quyết định tuyển dụng theo chính sách thu hút của các bộ, ngành, địa phương…

A Chi

Cùng chuyên mục
XEM