Tin tức, bài viết mới nhất về :

nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Năm 2020: Việt Nam sẽ có 10 khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Năm 2020: Việt Nam sẽ có 10 khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

5/8/2015 3:53:22 PM

Các khu ứng dụng công nghệ cao ở Hậu Giang, Phú Yên, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Cần Thơ.

Tags: công nghệ cao, Thành phố Hồ Chí Minh, thủ tướng chính phủ, sản xuất cà phê, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao