Tin tức, bài viết mới nhất về :

nói năng khéo léo

Biết nói chuyện là bản năng, nói năng khéo léo là bản lĩnh

Biết nói chuyện là bản năng, nói năng khéo léo là bản lĩnh

9/30/2020 8:07:00 AM

Có một tác gia từng nói: "Nói chuyện không phải là một chuyện dễ dàng. Ngày ngày nói chuyện, chưa chắc đã là người biết ăn nói; rất nhiều người nói chuyện cả đời rồi, nhưng lại chẳng nói...

Tags: lòng tự trọng, nói năng khéo léo, biết ăn nói