Nợ công bình quân đầu người năm 2020 là hơn 35 triệu đồng/người

24/05/2022 09:51 AM | Kinh tế vĩ mô

Chính phủ cho biết nhờ kiểm soát bội chi ngân sách nhà nước và cơ cấu lại nợ công, nên tỷ lệ nợ công đã giảm mạnh từ mức 63,7% GDP cuối năm 2016 xuống 55,2% GDP cuối năm 2020.

Chiều 23-5, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV, trình bày báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020 xin ý kiến Quốc hội xem xét, phê chuẩn, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết trên cơ sở các nội dung đã báo cáo, Chính phủ trình Quốc hội xem xét, phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020: tổng số thu ngân sách là 2,27 triệu tỉ đồng, tổng số chi cân đối ngân sách là 2,35 triệu tỉ đồng. Quyết toán bội chi ngân sách nhà nước là 216.405 tỉ đồng, thấp hơn so với mức bội chi mà Quốc hội cho phép là 368.300 tỉ đồng.

Nợ công bình quân đầu người năm 2020 là hơn 35 triệu đồng/người - Ảnh 1.

Tổng kiểm toán Nhà nước Trần Sỹ Thanh

Bộ trưởng Tài chính đánh giá việc phân bổ và sử dụng ngân sách có nhiều đổi mới khi khoản chi đầu tư cho phát triển đã đạt trên 2,2 triệu tỉ đồng (kế hoạch là 2 triệu tỉ đồng). Ưu tiên thực hiện các chủ trương, định hướng lớn về an sinh xã hội, chuẩn nghèo, đảm bảo nhiều lĩnh vực quan trọng. Nhờ kiểm soát bội chi ngân sách nhà nước và cơ cấu lại nợ công , nên tỷ lệ nợ công đã giảm mạnh từ mức 63,7% GDP cuối năm 2016 xuống 55,2% GDP cuối năm 2020; kỳ hạn nợ được kéo dài, chi phí huy động giảm, củng cố an toàn, an ninh tài chính quốc gia, giúp tạo dư địa để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, ứng phó kịp thời với dịch bệnh.

Trong báo cáo kiểm toán quyết toán Ngân sách nhà nước năm 2020 trình bày sau đó, Tổng kiểm toán Nhà nước Trần Sỹ Thanh lưu ý việc lập dự toán thu ngân sách chưa sát với khả năng nguồn thu, đặc biệt là thu từ tiền sử dụng đất, dự toán chỉ bằng 72% so với ước thực hiện hay dự toán hoàn thuế GTGT chưa sát nên số phải hoàn vượt dự toán.

Dự toán chi cho đầu tư phát triển cũng phải điều chỉnh 3 lần về kế hoạch vốn. Vẫn có trường hợp giao kế hoạch vốn chậm, điều chỉnh nhiều lần, chưa phù hợp quy định, chưa bố trí đủ, thậm chí không bố trí kế hoạch vốn để thanh toán cho một số dự án đã hoàn thành.

Còn tình trạng giao dự toán chi thường xuyên phân bổ chưa đầy đủ cơ sở, không phân bổ hết dự toán theo quy định. Trong khi đó, một số khoản thu từ sản xuất kinh doanh đều hụt, khoản thu từ các doanh nghiệp nhà nước chỉ đạt 37,1% so với dự toán.

"Về nợ công, báo cáo kiểm toán cho biết dư nợ công đến 31-12-2020 là hơn 3,52 triệu tỉ đồng, tăng 6,02% so với năm 2019, bằng 55,94% so với GDP (dưới mức trần 65% GDP). Nợ công bình quân đầu người là 35,1 triệu đồng/người và có xu hướng tăng qua các năm (năm 2018 là 31,69 triệu đồng/người; năm 2019 là 33,62 triệu đồng/người)"- cơ quan kiểm toán đánh giá.

Theo Văn Duẩn - Thế Dũng

Cùng chuyên mục
XEM