Những ưu điểm của thẻ ATM gắn chip

28/11/2021 20:32 PM | Kinh doanh

Sau ngày 31/12/2021, các thẻ ATM từ sẽ không được chấp nhận tại các điểm giao dịch trên toàn quốc. Thay vào đó là thẻ ATM gắn chip. Việc đổi sang thẻ ATM gắn chip để tăng tính bảo mật, đảm bảo quyền lợi cho khách hàng.

Minh Ngọc

Từ khóa:  ATM
Cùng chuyên mục
XEM