Những giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế 2021 của Chính phủ

29/12/2020 14:52 PM | Xã hội

Việc thực hiện mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch Covid-19 vừa phục hồi phát triển kinh tế xã hội trong trạng thái bình thường mới là một trong những giải pháp trọng tâm trong năm 2021 của Chính phủ.

Tại Hội nghị Chính phủ với các địa phương đang diễn ra, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã trình bày dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021 (Nghị quyết 01). Nghị quyết đề ra 8 trọng tâm chỉ đạo, điều hành, 11 nhóm nhiệm vụ giải pháp chủ yếu và 185 nhiệm vụ cụ thể.

Trọng tâm ưu tiên hàng đầu trong hoạt động của Chính phủ năm tới là chuẩn bị chu đáo, phục vụ tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử Quốc hội khoá XV và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Tiếp đến là giải pháp thực hiện hiệu quả "mục tiêu kép" vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa phục hồi, phát triển kinh tế xã hội trong trạng thái bình thường mới. Trong đó, Chính phủ xác định việc phối hợp chặt chẽ, hiệu quả và đồng bộ các chính sách vĩ mô nhằm kích thích tổng cầu phù hợp, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng, đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô và những cân đối lớn của nền kinh tế.

Đồng thời, việc tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đầy đủ, đồng bộ, hiện đại, hội nhập cũng được Chính phủ đề ra.

Chính phủ còn xác định đẩy mạnh hoạt động cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, bảo đảm hiệu quả, thực chất gắn với đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số quốc gia, cung cấp các dịch vụ công cho người dân, doanh nghiệp; Tạo môi trường kinh doanh thuận lợi hơn, thu hút mạnh mẽ đầu tư, thúc đẩy doanh nghiệp khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo.

Chất lượng giáo dục, đào tạo được Chính phủ đặt mục tiêu đổi mới toàn diện và chú trọng phát triển nhân lực chất lượng cao; Phát triển mạnh mẽ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, tạo bứt phá về năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh của nền kinh tế; Bảo đảm an sinh xã hội và cải thiện đời sống nhân dân.

Bên cạnh đó, hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội tiếp tục được hoàn thiện một cách đồng bộ, hiện đại, trong đó phát triển mạnh hạ tầng số. Những công trình, dự án trọng điểm quốc gia, dự án liên kết vùng, bảo đảm an ninh nguồn nước, an toàn hồ, đập tiếp tục được đẩy nhanh tiến độ; Phát huy vai trò vùng kinh tế trọng điểm, đô thị lớn.

Những giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế 2021 của Chính phủ - Ảnh 1.

Hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội tiếp tục được hoàn thiện một cách đồng bộ, hiện đại. Ảnh: Zing.

Về tổ chức thực hiện, dự thảo Nghị quyết yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải cụ thể hoá Nghị quyết bằng các chương trình hành động cụ thể của bộ, ngành, địa phương mình để tổ chức thực hiện.

Các bộ, ngành phải làm tốt công tác tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, cũng như thực hiện tốt công tác quản lý ngành, lĩnh vực để đảm bảo thực hiện thành công Nghị quyết của Chính phủ về phát triển kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước năm 2021.

Chỉ đạo về hoạt động điều hành của Chính phủ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nêu 4 nhóm phương hướng, nhiệm vụ lớn, trong đó có lưu ý không được chủ quan, thoả mãn với những kết quả, thành tích đã đạt được vì mục tiêu, yêu cầu và nhiệm vụ đề ra cho năm 2021 và nhiệm kỳ tới là rất cao.

Trong khi đó, Việt Nam vẫn  đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức lớn. Kinh tế tăng trưởng chậm lại, ở mức thấp nhất trong nhiều năm qua. Hoạt động sản xuất kinh doanh suy giảm, nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn, thậm chí phải đóng cửa, tạm dừng hoạt động. Việc làm, thu nhập của người lao động bị ảnh hưởng lớn. Việc bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế gặp nhiều khó khăn. Hệ thống tài chính - ngân hang, công tác bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội đứng trước nhiều rủi ro, thách thức. Việc triển khai thực hiện một số chính sách, biện pháp bảo đảm an sinh xã hội, hỗ trợ sản xuất kinh doanh chưa thực sự hiệu quả, chưa đạt được mục tiêu, yêu cầu đề ra…

Đồng thời, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng còn yêu cầu thực tốt kế hoạch hàng năm, 5 năm gắn với chiến lược 10 năm về phát triển kinh tế, xã hội theo đúng tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.  

"Đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, phát triển đồng bộ, tạo ra sự liên kết giữa các vùng và phát triển bền vững kinh tế biển, các thành phần kinh tế, các loại hình sản xuất, kinh doanh", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nói.

Ngọc Hà

Cùng chuyên mục
XEM