Những địa phương 5 năm liên tiếp thuộc nhóm xuất khẩu chục tỷ đô

28/10/2022 13:54 PM | Kinh tế vĩ mô

Trong giai đoạn 2017-2021, cả nước có 6 địa phương liên tiếp thuộc nhóm tỉnh, thành có kim ngạch xuất khẩu trên 10 tỷ USD.

Vào năm 2017, top 10 địa phương có kim ngạch xuất khẩu lớn nhất cả nước gồm: TP. HCM (32,38 tỷ USD), Bắc Ninh (27,88 tỷ USD), Thái Nguyên (22,79 tỷ USD), Bình Dương (19,66 tỷ USD), Đồng Nai (15,15 tỷ USD), Hà Nội (11,06 tỷ USD), Hải Phòng (7,4 tỷ USD), Bắc Giang (4,93 tỷ USD), Hải Dương (4,84 tỷ USD) và Long An (4,01 tỷ USD). Như vậy, có 6 địa phương có kim ngạch xuất khẩu trên 10 tỷ USD.

Đến năm 2021, top 10 địa phương có kim ngạch xuất khẩu lớn nhất cả nước gồm: TP. HCM (44,88 tỷ USD), Bắc Ninh (44,84 tỷ USD), Bình Dương (32,74 tỷ USD), Thái Nguyên (29,09 tỷ USD), Hải Phòng (23,79 tỷ USD), Đồng Nai (21,76 tỷ USD), Bắc Giang (16,1 tỷ USD), Hà Nội (15,5 tỷ USD), Hải Dương (9,98 tỷ USD) và Phú Thọ (8,25 tỷ USD). Theo đó, có 8 địa phương có kim ngạch xuất khẩu trên 10 tỷ USD.

So với năm 2017, những địa phương có kim ngạch xuất khẩu trên 10 tỷ USD năm 2021 có thêm 2 tỉnh, thành. Nếu xét trong cả giai đoạn 2017-2021, những địa phương liên tiếp thuộc nhóm tỉnh, thành có kim ngạch xuất khẩu trên 10 tỷ USD gồm có: TP. HCM, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Bình Dương, Đồng Nai và Hà Nội.

Những địa phương 5 năm liên tiếp thuộc nhóm xuất khẩu chục tỷ đô - Ảnh 1.

Những địa phương luôn thuộc nhóm tỉnh, thành có kim ngạch xuất khẩu trên 10 tỷ USD giai đoạn 2017-2021. Nguồn: Tổng cục Hải quan.

Giai đoạn 2017-2021, TP. HCM luôn là địa phương có kim ngạch xuất khẩu cao nhất cả nước. Cụ thể, kim ngạch xuất khẩu của TP. HCM đạt trung bình khoảng 40,44 tỷ USD/năm.

Theo Cổng thông tin điện tử TP. HCM, thành phố chú trọng phát triển trình độ chế biến sâu với công nghệ cao để có sức cạnh tranh trên thị trường trong nước và thế giới, tăng nhanh kim ngạch xuất khẩu.

Bên cạnh các ngành công nghiệp có tính truyền thống, thành phố cũng tập trung phát triển mạnh các lĩnh vực mới như phát triển công nghiệp công nghệ thông tin, công nghệ phần mềm thành một ngành kinh tế mũi nhọn đáp ứng nhu cầu xuất khẩu.

Sau TP. HCM , Bắc Ninh là địa phương có kim ngạch xuất khẩu cao thứ hai cả nước trong 5 năm liên tiếp. Cụ thể, kim ngạch xuất khẩu trung bình giai đoạn 2017-2021 của Bắc Ninh đạt khoảng 36,57 tỷ USD/năm.

Theo UBND tỉnh Bắc Ninh, Bắc Ninh là nơi tập trung chủ yếu các nhà máy sản xuất của các nhóm hàng xuất nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam hiện nay. Chủ yếu liên quan đến hàng điện tử, công nghệ cao như điện thoại và linh kiện; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện.

Bên cạnh đó, Thái Nguyên, Bình Dương, Đồng Nai và Hà Nội có kim ngạch xuất khẩu trung bình giai đoạn 2017-2021 đạt lần lượt là 25,8 tỷ USD/năm; 25,9 tỷ USD/năm; 18,71 tỷ USD/năm và 14,3 tỷ USD/năm.

Theo Minh Tiến

Cùng chuyên mục
XEM