Tin tức, bài viết mới nhất về :

Nhu cầu vay của chính phủ

Chính phủ có nhu cầu vay trên 3 triệu tỷ đồng trong 5 năm

Chính phủ có nhu cầu vay trên 3 triệu tỷ đồng trong 5 năm

20/10/2015 09:22:59 AM

Tổng nhu cầu vay của Chính phủ giai đoạn 2016-2020 từ 3.020-3.090 nghìn tỷ đồng, Chính phủ cho biết tại dự thảo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020.

Tags: nhu cầu vay , nhu cầu vay của chính phủ , kinh tế vĩ mô , tăng trưởng kinh tế , GDP bình quân đầu người , kiểm soát lạm phát , năng suất lao động , thị trường